O projekcie

Projekt „Pomysł na codzienność – młodzieżowy klub środowiskowy” skierowany jest do młodzieży w wieku 15 – 25 lat. W czasie zajęć młodzież będzie miała okazję odkryć i rozwinąć (pod kierunkiem psychologa, pedagoga, artystów plastyków oraz instruktorów zajęć muzycznych) posiadane umiejętności, talenty i pasje.
więcej »

Aktualności:

Wizyta w Muzeum Sztuki w Manufakturze

Nowa przestrzeń, zabytkowy budynek XIX-wiecznej tkalni, unikatowe zbiory, to wszystko mieli okazje obejrzeć uczestnicy projektu: „Pomysł na codzienność - młodzieżowy klub środowiskowy”. W sobotę 28 maja młodzież wraz z trenerami wybrała się do Manufaktury, aby obejrzeć liczne eksponaty, dzieła sztuki, a także wystawy czasowe. W trzy kondygnacyjnym budynku nie brakowało działań edukacyjnych, pokazów filmowych
i ciekawych dzieł przeróżnych znanych artystów. Kontakt z kulturą uczy człowieka obycia

Spotkanie wielkanocne

4 maja odbyło się Spotkanie wielkanocne dla uczestników projektu. Uczestnicy mieli możliwość wymiany między sobą własnych doświadczeń związanych
z udziałem w poszczególnych zajęciach, a także dokonanych postępach na polu muzycznym i plastycznym. Wraz z trenerami wszyscy uczestniczyli w tym spotkaniu. W radosnym klimacie każdy mógł złożyć najserdeczniejsze życzenia swoim kolegom i koleżankom. Spotkanie zakończyło się wspólnymi podziękowaniami zarówno ze strony uczestników jak
i zespołu projektowego.

Podsumowanie trzeciej części zajęć

W dniu 11 kwietnia 2011 r. zakończyliśmy trzeci moduł zajęć projektu „Pomysł na codzienność-młodzieżowy klub środowiskowy. Uczestnicy na przestrzeni tego czasu osiągnęli niebywałe rezultaty z zakresu muzyki i plastyki. Miniony moduł obfitował w liczne atrakcje, ciekawe spotkania oraz wyjścia kulturalne. Uczestnicy zajęć projektu nie tylko mogli doskonalić swój warsztat wokalny, muzyczny i działania artystyczne, ale także zmierzyć swoje umiejętności prezentując w specjalnie przygotowanym występie w Manufakturze.

Wyjście kulturalne do Muzeum Sztuki

W dniu 26 marca 2011 r. uczestnicy projektu: „Pomysł na codzienność-młodzieżowy klub środowiskowy” wraz z zespołem projektowym udali się do Muzeum Sztuki przy ul. Więckowskiego 36 w Łodzi. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia wystawy Oskara Dawickiego i Zbigniewa Warpechowskiego, przedstawiającej intensywny dialog pomiędzy teraźniejszością a przeszłością sztuki polskie, a także wystawy Bodzianowski, Konieczny, Uklański, Warpechowski , która opowiadała o pewnej szczególnej tradycji polskiej awangardy, biegnącej od artystów związanych z przełomem konceptualnym w sztuce lat 60. i 70.

Podsumowanie drugiej części zajęć

W dniu 16 lutego 2011 r. zakończył się drugi moduł zajęć projektu „Pomysł na codzienność-młodzieżowy klub środowiskowy. Uczestnicy dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wytrwałości osiągnęli ogromne postępy w dziedzinie muzyki i plastyki, natomiast zajęcia psychologiczno-pedagogiczne odegrały istotną rolę w wzmocnieniu osobowości każdego z nich.

Wyjście do kina na seans filmowy

28 stycznia 2011 r. tuż przed zakończeniem ferii zimowych uczestnicy projektu „Pomysł na codzienność-młodzieżowy klub środowiskowy” wzięli udział w wyjściu kulturalnym do kina Cinema City w Manufakturze na seans filmowy pt: „Opowieści z Narnii- Podróż Wędrowca do Świtu”. We wspólnym gronie oraz radosnym klimacie uczestnicy podsumowali dwa tygodnie kończących się już ferii zimowych.

Spotkanie opłatkowe

6 stycznia odbyło się Spotkanie opłatkowe dla uczestników projektu. Uczestnicy mieli możliwość wymiany między sobą własnych doświadczeń związanych z udziałem w poszczególnych zajęciach, a także dokonanych postępach na polu muzycznym i plastycznym. Radosne twarze wskazywały na dobry nastrój i klimat tego wydarzenia. Spotkanie zakończyło się wspólnymi podziękowaniami zarówno ze strony uczestników jak i zespołu projektowego.

Podsumowanie pierwszej części zajęć

W dniu 3 stycznia 2011 r. został zakończony pierwszy moduł zajęć projektu „Pomysł na codzienność-młodzieżowy klub środowiskowy. Pod okiem wyspecjalizowanych nauczycieli uczestnicy projektu brali udział w zajęciach doskonalących ich warsztat muzyczny i plastyczny natomiast prowadzone zajęcia psychologiczno-pedagogiczne uczyły prawidłowego komunikowania się w pracy zespołowej.

Pierwsze wspólne wyjście z uczestnikami projektu

5 grudnia 2011 r. uczestnicy projektu wraz z zespołem projektowym udali się do kina Cinema City w Manufakturze na seans filmowy pt: „Zaplątani 3D”. Było to pierwsze wspólne wyjście, które pokazało, że warto organizować tego typu przedsięwzięcia.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:
"Pomysł na codzienność-młodzieżowy klub środowiskowy"

1. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w projekcie reguluje regulamin.

2. Przyjęcie osoby do uczestnictwa w projekcie odbywa się na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej

3. Uczestnik może być włączony do projektu tylko w momencie, gdy spełnia kryteria Art.7 o kwalifikowalności uczestników do udziału w projekcie.

4. Osoby zakwalifikowane do udziału w formach wsparcia zobowiązane są do: