Podsumowanie czwartej części zajęć

W dniu 30 maja 2011 r. zakończył się czwarty moduł zajęć projektu „Pomysł na codzienność-młodzieżowy klub środowiskowy.
W tej części zajęć uczestnicy projektu doskonalili zdobyte umiejętności nie tylko z zakresu muzyki, ale także sztuki, projektowania czy też kompozycji. Zarówno grupa gitarowa jak
i plastyczna poprzez swój olbrzymi wkład i zaangażowanie podczas zajęć uczyniła ogromne postępy. Muzycy wytrwale ćwiczyli wybrane utwory, natomiast plastycy zgłębiali techniki projektowania i malarstwa.
Nie zabrakło kilku wyjść kulturalnych podczas, których w rozrywkowym klimacie uczestnicy mogli spędzić swój wolny czas. Poprzez udział w zajęciach psychologicznych każdej z grup został przybliżony temat asertywności. Temat ten bardzo spodobał się uczestnikom dzięki czemu zajęcia przebiegły w bardzo zorganizowany i ciekawy sposób.
Czwarty moduł obfitował w liczne atrakcje, koncert, różnego rodzaju akcje z udziałem
i zaangażowaniem uczestników projektu. Coraz więcej czasu każda z grup poświęca na utrwalanie materiału, aby wspólnie móc uczestniczyć w planowanym festynie podsumowującym projekt.