Podsumowanie drugiej części zajęć

W dniu 16 lutego 2011 r. zakończył się drugi moduł zajęć projektu „Pomysł na codzienność-młodzieżowy klub środowiskowy. Uczestnicy dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wytrwałości osiągnęli ogromne postępy w dziedzinie muzyki i plastyki, natomiast zajęcia psychologiczno-pedagogiczne odegrały istotną rolę w wzmocnieniu osobowości każdego z nich.

Zajęcia grupy plastycznej zrealizowano w oparciu o moduł Percepcja widzenia barw. Malarstwo. Uczestnicy doskonalili rysunek i wykonywali portrety, szkice malarskie martwej natury. Poznali zagadnienie koloru oraz oddziaływanie barw na siebie, a także wykonali wydzierankę z zastosowaniem kolorów monochromatycznych.

W grupie muzycznej-gitara prowadzono zajęcia z modułu Akompaniament gitarowy. Na podstawie zdobytej już teoretycznej wiedzy uczestnicy podczas zajęć doskonalili swój warsztat muzyczny wykonując interpretacje muzyczne różnych utworów: „ Dom wschodzącego słońca”, „Jest już ciemno” oraz „Pretty woman”. Uczestnicy poznali specyfikę bicia gitarowego i zastosowanie kostki.

Zaś druga grupa muzyczna-keyboard realizowała zajęcia według modułu Interpretacje muzyczne na Casio 3000. Uczestnicy ćwiczyli akordy lewej ręki, poznali zapis przebiegów rytmicznych, doskonalili naukę gry z arangerem, a także wykonywali płynnie akompaniament do takich utworów jak: „Sto lat”, „Oda do Radości”, „London bridge”, oraz „Hej Sokoły”.

Natomiast tematem modułu zajęć psychologiczno-pedagogicznych była Autoprezentacja . Poprzez warsztaty psychoedukacyjne uczestnicy uczyli się o tolerancji innych, prezentowali swoje słabe i mocne strony oraz brali udział w zajęciach wspierających rozwój twórczego myślenia. Ćwiczyli właściwe prezentowanie własnej osoby, wystąpienia przed pozostałymi uczestnikami dały im możliwość pokazania, na co ich stać oraz zaprezentowania siebie z jak najlepszej strony.