Rozpoczęcie piątej części zajęć

Od 1 czerwca uczestnicy rozpoczęli ostatnią część zajęć z projektu: „Pomysł na codzienność- młodzieżowy klub środowiskowy”. Wszystkie grupy pod kierunkiem plastyków i muzyków doskonalą zdobyte już umiejętności. Każda z grup przygotowuje się do zakończenia zajęć, wspólnego występu i wystawy podsumowującej projekt.
Równolegle do zajęć artystycznych, są prowadzone warsztaty z psychologiem
i pedagogiem. W tej ostatniej części zajęć uczestnicy biorą udział w warsztatach
z doradztwa zawodowego