Zakończenie projektu

W miesiącu sierpniu odbyło się spotkanie z zespołem projektowym dotyczące zakończenia działań w ramach realizowanego projektu. Na spotkaniu Koordynator przedstawił całokształt zrealizowanych zadań, a także omówił sprawy dotyczące wniosku kończącego projekt. Ponadto zaproponował planowany termin złożenia wniosku końcowego o płatność na dzień 15 września 2011 r.