Zapraszamy !

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Koledzy, Koleżanki !

W sobotę, 25 czerwca 2011 r. w godzinach od 14.00 - 19.30 odbędzie się festyn podsumowujący roczną realizację projektu „Pomysł na codzienność-młodzieżowy klub środowiskowy”, na którym to wszyscy uczestnicy zaprezentują zdobyty warsztat wokalny i plastyczny.”

Serdecznie zapraszamy!