Aktualności

Wizyta w Muzeum Sztuki w Manufakturze

Nowa przestrzeń, zabytkowy budynek XIX-wiecznej tkalni, unikatowe zbiory, to wszystko mieli okazje obejrzeć uczestnicy projektu: „Pomysł na codzienność - młodzieżowy klub środowiskowy”. W sobotę 28 maja młodzież wraz z trenerami wybrała się do Manufaktury, aby obejrzeć liczne eksponaty, dzieła sztuki, a także wystawy czasowe. W trzy kondygnacyjnym budynku nie brakowało działań edukacyjnych, pokazów filmowych
i ciekawych dzieł przeróżnych znanych artystów. Kontakt z kulturą uczy człowieka obycia

Spotkanie wielkanocne

4 maja odbyło się Spotkanie wielkanocne dla uczestników projektu. Uczestnicy mieli możliwość wymiany między sobą własnych doświadczeń związanych
z udziałem w poszczególnych zajęciach, a także dokonanych postępach na polu muzycznym i plastycznym. Wraz z trenerami wszyscy uczestniczyli w tym spotkaniu. W radosnym klimacie każdy mógł złożyć najserdeczniejsze życzenia swoim kolegom i koleżankom. Spotkanie zakończyło się wspólnymi podziękowaniami zarówno ze strony uczestników jak
i zespołu projektowego.

Podsumowanie trzeciej części zajęć

W dniu 11 kwietnia 2011 r. zakończyliśmy trzeci moduł zajęć projektu „Pomysł na codzienność-młodzieżowy klub środowiskowy. Uczestnicy na przestrzeni tego czasu osiągnęli niebywałe rezultaty z zakresu muzyki i plastyki. Miniony moduł obfitował w liczne atrakcje, ciekawe spotkania oraz wyjścia kulturalne. Uczestnicy zajęć projektu nie tylko mogli doskonalić swój warsztat wokalny, muzyczny i działania artystyczne, ale także zmierzyć swoje umiejętności prezentując w specjalnie przygotowanym występie w Manufakturze.

Wyjście kulturalne do Muzeum Sztuki

W dniu 26 marca 2011 r. uczestnicy projektu: „Pomysł na codzienność-młodzieżowy klub środowiskowy” wraz z zespołem projektowym udali się do Muzeum Sztuki przy ul. Więckowskiego 36 w Łodzi. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia wystawy Oskara Dawickiego i Zbigniewa Warpechowskiego, przedstawiającej intensywny dialog pomiędzy teraźniejszością a przeszłością sztuki polskie, a także wystawy Bodzianowski, Konieczny, Uklański, Warpechowski , która opowiadała o pewnej szczególnej tradycji polskiej awangardy, biegnącej od artystów związanych z przełomem konceptualnym w sztuce lat 60. i 70.

Podsumowanie drugiej części zajęć

W dniu 16 lutego 2011 r. zakończył się drugi moduł zajęć projektu „Pomysł na codzienność-młodzieżowy klub środowiskowy. Uczestnicy dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wytrwałości osiągnęli ogromne postępy w dziedzinie muzyki i plastyki, natomiast zajęcia psychologiczno-pedagogiczne odegrały istotną rolę w wzmocnieniu osobowości każdego z nich.

Wyjście do kina na seans filmowy

28 stycznia 2011 r. tuż przed zakończeniem ferii zimowych uczestnicy projektu „Pomysł na codzienność-młodzieżowy klub środowiskowy” wzięli udział w wyjściu kulturalnym do kina Cinema City w Manufakturze na seans filmowy pt: „Opowieści z Narnii- Podróż Wędrowca do Świtu”. We wspólnym gronie oraz radosnym klimacie uczestnicy podsumowali dwa tygodnie kończących się już ferii zimowych.

Spotkanie opłatkowe

6 stycznia odbyło się Spotkanie opłatkowe dla uczestników projektu. Uczestnicy mieli możliwość wymiany między sobą własnych doświadczeń związanych z udziałem w poszczególnych zajęciach, a także dokonanych postępach na polu muzycznym i plastycznym. Radosne twarze wskazywały na dobry nastrój i klimat tego wydarzenia. Spotkanie zakończyło się wspólnymi podziękowaniami zarówno ze strony uczestników jak i zespołu projektowego.

Podsumowanie pierwszej części zajęć

W dniu 3 stycznia 2011 r. został zakończony pierwszy moduł zajęć projektu „Pomysł na codzienność-młodzieżowy klub środowiskowy. Pod okiem wyspecjalizowanych nauczycieli uczestnicy projektu brali udział w zajęciach doskonalących ich warsztat muzyczny i plastyczny natomiast prowadzone zajęcia psychologiczno-pedagogiczne uczyły prawidłowego komunikowania się w pracy zespołowej.

Pierwsze wspólne wyjście z uczestnikami projektu

5 grudnia 2011 r. uczestnicy projektu wraz z zespołem projektowym udali się do kina Cinema City w Manufakturze na seans filmowy pt: „Zaplątani 3D”. Było to pierwsze wspólne wyjście, które pokazało, że warto organizować tego typu przedsięwzięcia.

Rozpoczęcie zajęć

Od 22 listopada Oratorium rozpoczęło zajęcia z projektu: „Pomysł na codzienność- młodzieżowy klub środowiskowy”. Wszystkie grupy zebrały się, aby pod kierunkiem plastyków i muzyków rozwijać swoje umiejętności, talenty i pasje. Równolegle do zajęć artystycznych, są prowadzone warsztaty z psychologiem i pedagogiem.