Aktualności

Rekrutacja zakończona.

W dniu 15 listopada rekrutacja do projektu pn. Pomysł na codzienność - młodzieżowy klub środowiskowy została zakończona. Osoby zainteresowane zostaną wkrótce poinformowane o rozpoczęciu zajęć.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:
"Pomysł na codzienność-młodzieżowy klub środowiskowy"

1. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w projekcie reguluje regulamin.

2. Przyjęcie osoby do uczestnictwa w projekcie odbywa się na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej

3. Uczestnik może być włączony do projektu tylko w momencie, gdy spełnia kryteria Art.7 o kwalifikowalności uczestników do udziału w projekcie.

4. Osoby zakwalifikowane do udziału w formach wsparcia zobowiązane są do:

Zapraszamy

Jesteś młodą, energiczną, ciekawą świata osobą?
Chcesz rozwinąć swój talent, poznać ciekawych ludzi i dowiedzieć się czegoś z zakresu muzyki i sztuki?

NIE ZWLEKAJ ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEGO PROJEKTU!
Przez cały miesiąc październik zbieramy wszystkie osoby chętne i zainteresowane

Mamy dla Ciebie ciekawą ofertę zajęć muzycznych (nauka gry na gitarze
i keyboardzie) a także plastycznych. W planie nie zabraknie zajęć warsztatowych
z psychologiem i pedagogiem. Wszystko to oczywiście pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

Rozpoczęcie projektu "Pomysł na codzienność – młodzieżowy klub środowiskowy"

Od dnia 1 września 2010r. Stowarzyszenie Oratorium rozpoczęło realizację projektu pt. Pomysł na codzienność – młodzieżowy klub środowiskowy.
Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 15 – 25 lat. W czasie zajęć młodzież będzie miała okazję odkryć i rozwinąć (pod kierunkiem psychologa, pedagoga, artystów plastyków oraz instruktorów zajęć muzycznych) posiadane umiejętności, talenty i pasje.