Galerie

Galeria zdjęć z wyjazdu wakacyjnego

Galeria zdjęć z wyjazdu wakacyjnego do Rewy z uczestnikami projektu:
"Pomysł na codzienność-młodzieżowy klub środowiskowy" w dniach od 4-17.07.2011 r.

Galeria z festynu podsumowującego projekt

Galeria zdjęć z festynu podsumowującego roczną realizację projektu: "Pomysł na codzienność-młodzieżowy klub środowiskowy", który odbył się 25 czerwca 2011 r. w siedzibie projektu, Oratorium im. św. Jana Bosko przy ul. Kopcińskiego 1/3 w Łodzi. W programie festynu znalazła się prezentacja zdobytych umiejętności wszystkich uczestników na zajęciach gry na gitarze i keyboardzie w ramach warsztatów odbywanych dwa razy w tygodniu. A także wystąpienia zaproszonych gości: dziennikarza, Jacka Grudnia, sportowca Mariusza Nowickiego oraz aktora Mariusza Szytenchelma.

Trwają przygotowania ...

Od poniedziałku rozpoczęły się przygotowania do festynu podsumowującego projekt: "Pomysł na codzienność-młodzieżowy klub środowiskowy". Uczestnicy pod okiem instruktorów doskonalą swój warsztat wokalny i instrumentalny,aby zaprezentować efekty swoich działań wszystkim przybyłym, natomiast grupa plastyczna zajmuje się oprawą swoich prac, aby wystawić je podczas trwania festynu.

Galeria zajęć muzycznych

Nauka gry na gitarze
Pod okiem instruktorów uczestnicy zgłębiają tajniki gry na tym niezwykłym instrumencie. Ćwicząc systematycznie z tygodnia na tydzień odnoszą coraz to większe rezultaty swoich działań.

Nauka gry na keyboardzie
Pod przewodnictwem nauczyciela uczestnicy projektu doskonalą swój talent przyswajając niezbędną wiedzę z zakresu muzyki. Wykonując liczne aranżacje poszczególnych utworów, wykazują się ogromną wytrwałością i zaangażowaniem.

Galeria zajęć plastycznych

Poprzez poznawanie licznych technik malarskich uczestnicy doskonalą swoje umiejętności, dzięki cennym wskazówkom nauczyciela mają szansę na wszechstronny rozwój nie tylko w dziedzinie malarstwa, ale także rysunku, rękodzieła i tworzenia kompozycji.

Galeria zajęć warsztatowych

Dzięki prowadzonym warsztatom z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy uczestnicy zajęć nawiązują nowe znajomości, poznają siebie nawzajem, a także uczą się jak współpracować w grupie. Istotną rolę odgrywa realizacja celów rozwojowych i edukacyjnych, a także dobór treści i sposobów ich przeprowadzenia stosownie do wieku i potrzeb uczestników zajęć.

Galeria prac grupy plastycznej

Szkice malarskie- martwa natura oraz portrety w wykonaniu uczestników zajęć plastycznych.

Materiały promujące projekt

Materiały promujące projekt "Pomysł na codzienność - młodzieżowy klub środowiskowy"