O projekcie

Projekt „Pomysł na codzienność – młodzieżowy klub środowiskowy” skierowany jest do młodzieży w wieku 15 – 25 lat. W czasie zajęć młodzież będzie miała okazję odkryć i rozwinąć (pod kierunkiem psychologa, pedagoga, artystów plastyków oraz instruktorów zajęć muzycznych) posiadane umiejętności, talenty i pasje.

Równolegle do zajęć artystycznych, prowadzone będą zajęcia warsztatowe z psychologiem lub pedagogiem z zakresu, doradztwa zawodowego, komunikacji interpersonalnej i integracji, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem, asertywności.

Aby wzmocnić efekt zajęć pozaszkolnych i rozbudzić zainteresowania młodych osób, raz w miejscu zorganizowane zostaną wyjścia do kina, teatru, galerii, na koncert, zgodnie z aktualnym repertuarem i zainteresowaniami uczestników.

W ramach projektu zaplanowano także dwa tygodniowe wyjazdy dla beneficjentów – zimą i latem. To co zostało wypracowane podczas zajęć pozaszkolnych będzie mogło zostać podsumowane i wzmocnione podczas wyjazdu.

Wszystkie działania w ramach Projektu są bezpłatne!