Podsumowanie pierwszej części zajęć

W dniu 3 stycznia 2011 r. został zakończony pierwszy moduł zajęć projektu „Pomysł na codzienność-młodzieżowy klub środowiskowy. Pod okiem wyspecjalizowanych nauczycieli uczestnicy projektu brali udział w zajęciach doskonalących ich warsztat muzyczny i plastyczny natomiast prowadzone zajęcia psychologiczno-pedagogiczne uczyły prawidłowego komunikowania się w pracy zespołowej.

Zajęcia grupy muzycznej-gitara były realizowane w oparciu o moduł Podstawy teoretyczne i praktyczne gry na gitarze. Uczestnicy zapoznawali się z nowymi instrumentami, poznawali początkowe akordy, rozpoczynali krótkie wykonania takich utworów jak: „Wśród nocnej ciszy”, „Gdy śliczna Panna”, oraz „Co ja tutaj robię”.

W drugiej grupie muzycznej-keyboard został zrealizowany moduł o tematyce Nauka gry na Casio 3000. Uczestnicy zapoznawali się z instrumentami, poznawali zapis nutowy, budowali skalę majorową, a także zapis w kluczu basowym. Dokonali aranżacji muzycznych takich utworów muzycznych jak: „Dla Elizy”, „Twinkle,Little star”, a także „When The Saints Go Marching On”.

W grupie plastycznej zajęcia były prowadzone w oparciu o moduł Podstawy postrzegania. Rysunek. Uczestnicy zajęć pod okiem instruktora poznali zjawisko perspektywy, rysunku linearnego, a także studium światłocienia. Wykonywali różnorakie prace plastyczne, rękodzieła, a także kartki Bożonarodzeniowe.

Natomiast tematem modułu zajęć psychologiczno-pedagogicznych była Komunikacja interpersonalna. Poprzez warsztaty grupowe, zabawy integracyjne uczestnicy projektu poznali się między sobą. Komunikacja interpersonalna wzmocniła w uczestnikach poczucie przynależności do grupy i akceptacji.